Tổng Kết‎ > ‎

Tân Ban Chấp Hành (Đắc Cử Tại Đại Hội)


Kết quả bầu cử cho tân BCH ĐĐTNH-HN nhiệm kỳ 2010-2012

 

1. Hội Trưởng: Nguyễn Kim Thế Vinh (Sydney-Australia)

2. Phó Hội Trưởng Nội vụ: Lê Tuấn Anh (Austin, Texas- USA)

3. Phó Hội Trưởng Ngoại vụ: Nguyễn Tấn Vũ (New Orleans, Lousiana- USA)

4. Tổng Thư Ký: Trương Nguyễn Đăng Khoa (Seattle, Washington-USA)

5. Phó Tổng Thư Ký: Tạ Ánh Minh (Westminster, California-USA)

Comments