Thông Báo‎ > ‎

Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ 5

posted Aug 23, 2010, 12:04 AM by DDTNH HaiNgoai

Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại

Thông Báo


Ban Chấp Hành Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại xin trân trọng thông báo cùng Quý Thành Viên và Quý Đạo Hữu về việc tổ chức Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới kỳ 5.  Đại Hội sẽ được tổ chức vào các ngày 3, 4, 5 tháng 07 năm 2010.


Địa điểm tổ chức tại:


Thánh Thất California


         Ðịa Chỉ:   8791 Orangewood Ave., Garden Grove, CA 92841


      Thời Gian:   Thứ Bảy, ngày 3 tháng 7 năm 2010, lúc 10:00 sáng


       Liên Lạc:   HH Trương Ngọc Thành ĐT: 626-927-7339


                        HTDP Ngô Thiện Đức ĐT: 714-823-5115


 HTDP Tạ Ánh Minh ĐT: 714-230-9610Đây là thông báo sơ khởi của Ban Chấp Hành nhằm mục đích tạo điều kiện cho Quý Thành Viên ở xa có đủ thời gian thu xếp thời gian và mua vé máy bay cho kịp thời gian.  Mọi chi tiết chương trình sẽ được BTC Đại Hội thông báo sau.Thành Kính

Comments