Thông Báo


Cảm Tạ

posted Aug 23, 2010, 12:53 AM by Hai Binh's Family

Thư Mời

posted Aug 23, 2010, 12:07 AM by DDTNH HaiNgoai

Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ

Third Universal Amnesty of God


(Bát Thập Ngũ Niên - 85th year)


 Tòa-Thánh Tây-Ninh * Tây-Ninh Holy See


Thánh-Thất Cao-Đài California * Cao-Dai Temple of CaliforniaĐại-Đạo Thanh-Niên Hội Hải-Ngoại * International Cao-Dai Youth Association


--------------------------------------------


Thư Mời


V.v. Tổ Chức Ðại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Ðài Thế Giới Kỳ V


Kính Gởi:      Quý Chức Sắc, Quý Hiền Tài Ban Thế Ðạo, Quý Chức Việc, Bàn Trị Sự và Ban Cai Quản,              


                       Quý Đồng Đạo & Các Bạn Thanh Thiếu Niên Cao Đài.


Kính Thưa Quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ,


Vì ý thức được trách nhiệm, trong tinh thần đoàn kết thương yêu, noi theo ý chí cao thượng của Đại Gia Đình Đại Đạo là giúp Đạo trợ Đời, nên Thanh Thiếu Niên Đại Đạo đang cố gắng noi gương các bậc cha anh tiền bối mạnh dạn dấn thân vì sự nghiệp chung của Đạo. Chúng đệ muội vẫn kiên trì tạo nhiều cơ hội để tất cả thanh thiếu niên Cao Đài có dịp gặp gỡ, thảo luận và đúc kết các kế hoạch chung hầu thực hiện một cách hữu hiệu và bổ ích cho Thanh Thiếu Niên Cao Đài qua những kỳ Đại Hội. 


Với ý nguyện đồng nhất của tất cả tham dự viên trong 4 kỳ Đại Hội trong những năm 2001, 2003, 2005,và 2007 toàn Đại Hội đã lập nên một truyền thống tốt đẹp là Ðại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Ðài Thế Giới (ÐHTTNCĐTG) sẽ được duy trì và tổ chức 2 năm một lần. Mùa Hè năm nay định kỳ tổ chức Đại Hội đã đến, chúng đệ muội xin trân trọng kính mời chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ, chư vị Đạo Hữu, Đạo Tâm,và các bạn Thanh Thiếu Niên Cao Đài, dành chút thời gian về tham dự Đại Hội, trước là tìm tiếng nói chung cho giới trẻ Cao Đài tại Hải Ngoại, sau là chiêm ngưỡng tòa Bạch Ngọc Kinh tại thế vừa khánh thành năm 2009 tại Thánh Thất Cao Đài California:


                          Ðịa Ðiểm:    Thánh Thất Cao Ðài California


                                                8791 Orangewood Ave., Garden Grove, CA  92841


                                           Điện thoại liên lạc:714 487 9764 HTDP Ngô Thiện Đức


                                                                         714 230 9610 HTDP Tạ Ánh Minh


 


Để thúc dục tinh thần Thanh Thiếu Niên Cao Đài và cũng vì tương lai của thế hệ tiếp nối trong nền Đại Đạo, chúng đệ muội kính xin Quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ, khuyến khích các Thanh Thiếu Niên Cao Đài và tạo điều kiện cho các bạn đến tham dự Đại Hội để cùng chung học hỏi và thực hiện khẩu hiệu cao thượng của ĐĐTNH là: Bảo Sanh, Nhân Nghĩa, Công Bằng.


 


Vì tương lai của Đạo, mà Thanh Thiếu Niên Cao Đài là mầm non của sự phát triển Tôn Giáo tại Hải Ngoại, mà bước đường dấn thân còn non kém. Nên chúng đệ muội thiết tha kêu gọi sự chỉ giáo và ủng hộ của quý Chức Sắc, Chức Việc, quý Hiền Huynh, Hiền Tỷ, chư vị Đạo Tâm cùng quý Mạnh Thường Quân. Sự hiện diện cùng sự ủng hộ của quý Huynh Tỷ là niềm khích lệ lớn lao và sẽ đóng góp rất nhiều cho sự thành công trong công việc tổ chức Đại Hội.


 


Ban Tổ Chức chân thành khẩn nguyện Ðức Chí Tôn, Ðức Phật Mẫu và các Ðấng Thiêng Liêng ban bố nhiều hồng ân đến Quý Huynh Tỷ và gia quyến.


Trân trọng kính chào.


California, Ngày 02 tháng 6 năm 2010


T.M. Ban Tổ Chức


Trưởng Ban


HTDP Ngô Thiện Đức

Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ 5

posted Aug 23, 2010, 12:04 AM by DDTNH HaiNgoai

Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại

Thông Báo


Ban Chấp Hành Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại xin trân trọng thông báo cùng Quý Thành Viên và Quý Đạo Hữu về việc tổ chức Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới kỳ 5.  Đại Hội sẽ được tổ chức vào các ngày 3, 4, 5 tháng 07 năm 2010.


Địa điểm tổ chức tại:


Thánh Thất California


         Ðịa Chỉ:   8791 Orangewood Ave., Garden Grove, CA 92841


      Thời Gian:   Thứ Bảy, ngày 3 tháng 7 năm 2010, lúc 10:00 sáng


       Liên Lạc:   HH Trương Ngọc Thành ĐT: 626-927-7339


                        HTDP Ngô Thiện Đức ĐT: 714-823-5115


 HTDP Tạ Ánh Minh ĐT: 714-230-9610Đây là thông báo sơ khởi của Ban Chấp Hành nhằm mục đích tạo điều kiện cho Quý Thành Viên ở xa có đủ thời gian thu xếp thời gian và mua vé máy bay cho kịp thời gian.  Mọi chi tiết chương trình sẽ được BTC Đại Hội thông báo sau.Thành Kính

1-3 of 3