CHƯƠNG TRÌNH‎ > ‎

Lệ Phí


Lệ Phí Ghi Danh & Chi Phí Tham Quan:

  • Lệ phí ghi danh tùy lòng hảo tâm & khả năng đóng góp của mỗi thành viên.  Bao gồm ăn ở & các sinh hoạt tại Ðại Hội
  • Chi phí tham quan mỗi thành viên phải đóng góp và tùy theo nơi tham quan.  BTC sẽ thông báo tại Ðại Hội.
Comments