CHƯƠNG TRÌNH‎ > ‎

CHƯƠNG TRÌNH

Th Sáu - 2 tháng 7: Tiếp rước Quan Khách & Hi Viên

  • Mi người s được đón rước và qui t v Châu Ðo California ri cùng nhau tham quan các Thánh Tht đa phương. Ban T Chc s có mt bui cơm ti thân mt đ cho mi người làm quen vi nhau.

 Th By – 3 tháng 7: Khai Mc Đi Hi

  • Mc đích ca ngày này là đ Ban T Chc cp nht các thành qu ca nhng "Kế Hoch Kh Thi" đã son tho t kỳ Đi Hi IV.
  • Các v Chc Sc, các v Đi Din các cơ s Đo đ li hun t trong phn hi tho.
  • Các bn tr có dp làm quen vi nhau qua các sinh hot vui tươi và thân mt ca các chương trình Trò Chơi Làm Quen, Sinh Hot Vòng Tròn & K Chuyn Đo s.

 Ch Nht – 4 tháng 7: Sinh Hot & Son Tho Kế Hoch

  •  Mc đích ca ngày này là đ các thanh thiếu niên Cao-Đài cùng nhau son tho các "Kế Hoch Kh Thi" mi đ cùng thc hin cho hai năm sp đến nhm giúp ích cho nn Đi-Đo.
  • Các thanh thiếu niên Cao-Đài s thuyết trình v nhng đ tài ca BTC đưa ra.
  • Các bn tr tiếp tc cùng sinh hot vui v trong các chương trình th thao và văn ngh.  Các sinh hot này s được t chc trong môi trường sng đng và lành mnh đ to thêm tình bn và xiết cht tình thân gia các thanh thiếu niên Cao-Đài.

 Th Hai – 5 tháng 7: Bế Mc & Tham Quan

  • Ban T Chc s trao gii thưởng và quà danh d cho các tham d viên ca các cuc thi đua. Tm bit và tin đưa các quan khách và tham d viên nào cn v sm.

Chương trình t chc cho các tham d viên còn li đi tham quan thành ph Saigon Nh và nhng Theme Parks (Disney Land & Sea World) min nam California.

Chương trình t chc cho các tham d viên còn li đi tham quan thành ph Saigon Nh và nhng Theme Parks (Disney Land & Sea World) min nam California.

 

Comments