Cảm Tạ‎ > ‎

Cảm Tạ


     Ban Chp Hành                 Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

 ĐĐTNH - Hải Ngoại                                       ( Bát Thập Ngũ Niên )

14072 Chestnut Street                Tòa Thánh - Tây Ninh

Westminster,CA 92683                             ******************

                                                                 Thư Cảm Tạ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ban T Chc Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ V tại  Westminster, California:

               

Trân trọng kính gởi:

         

-  Chư Chức Sắc, Quý Hiền Tài Ban Thế Đạo

-  Chư Chức Việc, Quý Bàn Trị Sự các Thánh Thất, Quý Ban Cai Quản  Điện Thờ Phật

  Mẫu

- Quý Vị Dân Cử, Quý Vị Đại Diện Cộng Đồng, Quý Vị Đại Diện Hội Đoàn

- Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí và Truyền Hình

- Quý Vị Thân  Hào Nhân Sĩ, Quý Niên Trưởng

- Quý Đồng Đạo và Huynh Tỷ Đệ Muội Thanh Thiếu Niên  Cao Đài.

Kính thưa Chư Liệt Vị

             Ban Tổ Chức Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ V chân thành cảm tạ Quý Liệt Vị đã hổ trợ tích cực cho Đại Hội từ vật chất đến tinh thần, tạo mọi điều kiện thuận lợi từ ngày Khai Mạc tại Thánh Thất California cho tới khi kết thúc 3 ngày Đại Hội nơi đất trại.

            Sự hiện diện của Quý Vị trong bui L Khai Mc cũng như sự tham gia những sinh hoạt nơi đất trại đã nói lên tấm lòng ưư ái và quan tâm của Quý Vị dành cho Thanh Thiếu Niên Cao Đài. Trong 3 ngày Đại Hội Quý Vị đã để tâm hết lòng hướng dẫn và  chăm sóc cho các em, những lời thăm hỏi, góp ý của Quý vị, là những món quà tinh thần vô cùng quý báu mà Quý Vị dành cho các em.  Tục ngữ Việt Nam có câu “Dưỡng lão khất ngôn” cho nên những lời hay ý tốt của Quý Vị bao giờ cũng được các em trân trọng đón nhận, và sẽ dùng làm kim chỉ nam cho các em trên bước đường phụng sự Xã Hội và Đạo Pháp.

         S thành công trong 3 ngày Đại Hội rất là ý nghĩa đối với Thanh Thiếu Niên Cao Đài trong thời kỳ khó khăn chung hiện nay. Những thành quả tốt đẹp của Đại Hội Kỳ V đã nói lên sự trưởng thành vững chắc, tinh thần thương yêu đoàn kết, sự quyết tâm hy sinh và phụng sự cho Đạo pháp của Thanh Thiếu Niên Cao Đài tại Hải Ngoại. Đây cũng là thời điểm rất quan trọng đối với Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại, vì sự chuyển tiếp từ các Huynh Trưởng đi trước, đã khó khăn gầy dựng một tổ chức ĐĐTNH thống nhất tại Hải Ngoại qua 5 kỳ Đại Hội, mà ngày hôm nay giới trẻ Đại Đạo đã đứng ra gánh vác trọng trách của đàn Anh đi trước, đem luồng gió mát của sức trẻ để ươm hạt Thánh Cốc của Đức Chí Tôn nảy mầm nơi Hải Ngoại, để hổ trợ tích cực cho Hành Chánh Đạo phổ biến Đạo Trời đến khắp cùng năm Châu, Thế Giới.

          Sự phát triển và sự trưởng thành của ĐĐTNH - Hải Ngoại được tốt đẹp như vậy phần lớn là nhờ sự quan tâm, ủng hộ và hướng dẫn của Quý Vị, vì vậy sự quan tâm của Quý Vị rất quan trọng cho Thanh Thiếu Niên Cao Đài.  Quý Vị là Cây To Bóng Mát, để che chở cho các em trên bước đường lập công bồi đức, là những tấm gương sáng để các em học hỏi và noi theo,  là ánh đuốc soi đường để các em “Giữ Vững Niềm Tin - Quyết Tâm Đi Tới”.

           

            Ban Tổ Chức Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ V cùng toàn thể Thanh Thiếu Niên Cao Đài Chân Thành Cảm Tạ Quý Vị, và cầu xin Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng ban nhiều Hồng Ân, Phước Lộc cho toàn thể Quý Vị và gia đình.

Trân trọng kính chào Quý Liệt Vị.

California ngày 7 tháng 7 năm 2010

TM. Ban Tổ Chức
Hội Trưởng : Nguyễn Kim Thế Vinh

  

  

Comments