Ưu Khuyết Điểm Của ĐĐTNH và Phương Pháp Khắc PhụcComments